Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een kijk op MVO, het grotere plaatje: hoe past Sioen zich aan aan de omgeving waarin ze opereert, op vlak van mens en milieu? Geeft ze de maatschappij en natuur evenveel terug als ze ervan neemt?

Sioen als werkgever

De hoofdzetel van de groep in Ardooie en de andere Noord-Franse en Belgische fabrieken liggen in het hart van de voormalige Frans-Belgische textiel zone. Deze zone werd hard getroffen door de ineenstorting van de West-Europese textielindustrie in de jaren ‘70 en ‘80. Sioen is een belangrijke werkgever in de regio.

In Indonesië, Myanmar, Tunesië en Roemenië geeft Sioen aan meer dan 1 700 mensen werk. Het feit dat we werkomstandigheden aanbieden die superieur zijn aan het gemiddelde, brengt er de algemene levensstandaard naar boven, niet alleen op het vlak van loon, maar ook van de gezondheid en veiligheid.

Sioen als belastingbetaler

Sioen betaalde in 2017 36,2 miljoen EUR belastingen. Naast de winstbelastingen (15,7 miljoen EUR) omvat dit bedrag 17,2 miljoen EUR aan socialezekerheidsbijdragen, 2,6 miljoen EUR aan belastingen op vaste activa, 34,2 duizend EUR belastingen op bedrijfsvoertuigen en 695,7 duizend EUR andere belastingen.

Sioen in de lokale gemeenschap

Sioen is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de zakenwereld en in de maatschappij. Werknemers zijn actief in diverse maatschappelijke en caritatieve organisaties. Volg al onze initiatieven op facebook.

MVO vertaalt zich in daden. In onze sectie MVO initiatieven geven we u een overzicht van acties en concrete resultaten.

Sioen wil het milieu beschermen en verbeteren en voert een pro-actief milieubeleid. lees hier alles over in ons MVO manifest.
DOWNLOAD

.