Familie

Sioen is een van oorsprong familiaal, beursgenoteerd bedrijf met familiewaarden en tradities. We creëren een stimulerend werkklimaat waarin mensen die zich wensen te ontplooien, volop kansen krijgen.

Familie is al sinds ons ontstaan de kern van wie we zijn en alles wat we doen. Dit uit zich ook in onze bedrijfswaarden. Het zijn de richtlijnen hoe wij ons gedragen en hoe we zouden willen dat al onze stakeholders zich gedragen. Samen kunnen we al onze ambities, zowel op bedrijfsniveau, op persoonlijk vlak als op algemeen maatschappelijk vlak, verwezenlijken.

De Sioen-waarden zijn oprecht en zeer eenvoudig. Ze vertalen waar we voor staan en waar we in geloven. We vinden het de belangrijkste waarden in het zakenleven en in het leven in het algemeen. Het zijn deze waarden die onze prioriteiten bepalen en waar we ons aan succes meten.

Hoewel we beursgenoteerd zijn, speelt die familiale traditie nog steeds een belangrijke rol. Al drie generaties zorgen ze ervoor dat we een sterke en betrouwbare groei-onderneming zijn.

Dit zijn enkele voordelen:

Stabiliteit

Bij Sioen is leiderschap gewaarborgd en dit brengt continuïteit en stabiliteit. Er is niet veel verloop in bestuurders en managers en zij hebben bovendien een standvastige langetermijnvisie. Aansluitend is er ook financiële stabiliteit. Sioen is een financieel gezond bedrijf met sterke jaarresultaten en groeipotentieel. Lees meer over de financiële resultaten.

Engagement

Omdat er familiebelangen in het spel zijn, is er een groot engagement en een grote zin voor verantwoordelijkheid. Dit langer-termijn engagement leidt tot een beter inzicht in onze business, tot sterkere klantenrelaties en efficïëntere verkoop en marketing.

Flexibiliteit

Bij ons heerst een "alles is mogelijk" mentaliteit. Een "dat behoort niet tot mijn jobomschrijving" hoor je bij ons niet. Iedereen, dus ook familieleden, managers en personeel, is zeer pragmatisch aangelegd. "hands-on", of handen uit de mouwen, geldt voor iedereen. We zijn altijd bereid om ook eens iets te doen buiten onze jobomschrijving als dat bijdraagt tot het succes van de firma.

Gelijke kansen

Vrouwen spelen een belangrijke rol in de firma, ook op management niveau. De echtgenote en drie dochters van de oprichter, Jean-Jacques Sioen, bekleden topposities binnen het bedrijf. Het % vrouwen in het totale personeelsbestand groeit elk jaar.

We willen onze medewerkers een goede werkplek bieden, met gelijke kansen voor iedereen.Sioen discrimineert haar medewerkers niet. Niet op ras, religie, klasse, kaste, geslacht, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of politieke overtuiging.

Lange-termijn vooruitzichten

We denken jaren, zelfs decennia vooruit in de plaats van korte-termijn instant hits te scoren. Deze visionaire en geduldige aanpak, resulteert in een coherente strategie en in éénduidige beslissingen.

Open communicatie

We trachten een stimulerend werkklimaat te creëren waar mensen hun capaciteiten volop kunnen ontplooien. Wij hanteren een “open door” politiek. Dit betekent dat we goed op de hoogte zijn van de wensen, aspiraties en noden van onze mensen. Vacatures worden waar mogelijk intern ingevuld. Daarnaast kunnen medewerkers zich verder ontplooien door deelname aan opleidingen en cursussen. De Sioen-stijl is helder en duidelijk en wordt zowel door klanten als door werknemers gewaardeerd. Door onze vlakke bedrijfsstructuur is het ook makkelijker om naar mensen te luisteren. Zo horen we snel nieuwe ideeën, grieven, initiatieven

Dankzij onze verschillende ondernemingsraden proberen we openlijk en vertrouwelijk te communiceren met de personeelsafgevaardigden. We organiseren overlegvergaderingen en aanvullende gesprekken waar belangrijke onderwerpen naar voren gebracht worden..