Visie

Werken bij Sioen, dat is samenwerken en samen groeien. We hebben een visie. Voor onszelf en voor ons bedrijf en die visie omvat succes en groei. Ook voor jou!

We willen persoonlijke én collectieve groei voor ons bedrijf, aandeelhouders, personeelsleden, klanten en maatschappij. Als je bij Sioen werkt, dan leer je "on the job", terwijl je werkt. Je springt in het diepe en zwemt. Daarbij word je begeleid door je collega's en door het management. Maar het is vooral jij die het doet, want je bent wendbaar, scherp en je past je snel aan aan onze manier van werken. Samen stellen we doelen en zetten we een pad uit om die doelen te bereiken.

Bij Sioen zijn we open en vernieuwend en verleggen we steeds onze grenzen. We streven voortdurend naar verbetering en hebben de sterke wil om morgen beter te doen dan vandaag. We zijn trots op wat we doen en nemen altijd verantwoordelijkheid voor onze daden.

Bij Sioen werken we met passie. We streven ernaar om de beste te zijn. We zoeken voortdurend naar nieuwe ideeën, nieuwe toepassingen, nieuwe markten, ... Dit drijft immers onze groei. We dromen groot en groots en werken hard om onze dromen waar te maken. We zijn flexibel en weerbaar. In onze wereld is "alles mogelijk". We zijn gevers en hebben vertrouwen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We 'empoweren' mensen, geven hen kracht. We empoweren elkaar. En jou.

We hebben een indrukwekkend machinepark en streven naar operationele uitmuntendheid. We hebben hiervoor de juiste mensen nodig om dit te verwezenlijken. Want het is onze diepste overtuiging dat mensen, dat jij, het verschil maakt.

Sioen is zeer no-nonsense in aanpak. Uit dit alles is duidelijk dat Sioen niet voor iedereen is. Maar als je één van ons bent, dan ben je familie voor het leven.

Onze waarden

Familie is al sinds ons ontstaan de kern van wie we zijn en alles wat we doen. Dit uit zich ook in onze bedrijfswaarden. Het zijn de richtlijnen hoe wij ons gedragen en hoe we willen dat al onze stakeholders zich gedragen. Tesamen kunnen we al onze amibities, zowel op bedrijfsniveau, op persoonlijk vlak als op algemeen maatschappelijk vlak, verwezenlijken.

De Sioen-waarden zijn oprecht en zeer eenvoudig. Ze vertalen waar we voor staan en waar we in geloven. We vinden het de belangrijkste waarden in het zakenleven en in het leven in het algemeen. Het zijn deze waarden die onze prioriteiten bepalen en waaraan we ons succes meten.

Bij Sioen zijn we:

• Gepassioneerd.
• Integer en ethisch.
• Wereldburgers.
• Respectvol voor mens en milieu.
• Verantwoordelijk.
• Ondernemend en innovatief.
• Waardemakers

Sioen onderneemt altijd ethisch. We doen dit door eerlijk en oprecht te handelen en door de hoogste normen van integriteit na te leven. Om dit te bereiken, maken we zorgvuldig gebruik van de investeringen van de aandeelhouders en leveren veilige kwaliteitsproducten aan onze klanten. We voldoen zowel aan de letter als aan de geest van de wet en onderwerpen al onze activiteiten aan een externe audit.

Sioen verwacht van haar leveranciers dat ze dezelfde principes naleven als deze hierboven beschreven. We verwachten niet enkel dat zij zelf aan bovenvermelde verwachtingen voldoen, maar stellen dezelfde eisen aan hun leveranciers en onderaannemers.