Dimension-Polyant zet koers naar klimaatneutraliteit

Vanaf 2021 zal de toonaangevende zeildoekfabrikant de CO2-uitstoot duurzaam verminderen.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Dimension-Polyant volledig C02-neutraal. Alle emissies van de site worden systematisch opgevangen als onderdeel van de DIN ISO 50001 Energy Management Standard en ze werden al met 85% verminderd door het gebruik van groene stroom en gas. De grootste zeildoekfabrikant ter wereld compenseert daarnaast alle resterende emissies in samenwerking met Climate Partner, de leverancier van oplossingen voor klimaatbeheersing voor bedrijven.

“We hebben ons ingeschreven voor het klimaatbeschermingsproject ‘Plastic Free Oceans ’”, legt algemeen directeur Uwe Stein uit. “Door het zeilen hebben we niet alleen een speciale band met de de wereldzeeën, we weten ook dat ze een grote rem zijn op klimaatverandering. Het project dat wij steunen, voorkomt dat plastic afval in zee terechtkomt en beschermt zo indirect het klimaat ”, vervolgt Stein. Het project zal worden gecombineerd met een Gold Standard klimaatbeschermingsproject, een windenergieproject in de Filippijnen, om zo een gecertificeerde emissiereductie te realiseren. Met elke ton CO2 wordt 10 kg plastic afval gecompenseerd.

Dimension-Polyant is zich als marktleider op het gebied van de productie van zeildoek volledig bewust van haar verantwoordelijkheid. “Ons doel is om het zeilen, dat op zich al milieuvriendelijk is, op de lange termijn nog ecologischer te maken”, benadrukt Stein. Dimension-Polyant heeft zichzelf een aantal ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren.

Naast het aanbieden van klimaatneutrale producten zal het gebruik van gerecycleerde materialen verder worden vergroot. Op dit moment wordt onze taffeta al gedeeltelijk gemaakt van gerecycleerde polyestervezels. Daarnaast willen we samen met de zeilbranche een actieve bijdrage leveren aan klimaatbescherming. Het plan is om zeilmakers mee aan boord te krijgen om zo samen een inspanning te leveren. Concreet betekent dit dat we nauwer willen samenwerken met zeilmakers die nu al een klimaatneutrale productie kunnen garanderen of die bereid zijn hiervoor de passende maatregelen te nemen. In dit verband werd een samenwerking opgezet met bekenden uit het veld. Zo zal onder anderen Friedrich Deimann, de oprichter van Green Boats en winnaar van de Bremen Environmental Award, deel uitmaken van de campagne. “We delen dezelfde visie als het gaat om zeilen groener te maken. Ik kijk uit naar een inspirerende samenwerking met Dimension-Polyant ”, zegt Deimann hierover.

Op de lange termijn zullen maatregelen voor klimaatneutraliteit echter niet alleen genomen moeten worden voor de periode die ligt tussen het moment van inkoop van onze ruwe materialen en de verkoop van het eindproduct, maar ook voor de totale levensduur van het product. “We zijn ook geïnteresseerd in wat er gebeurt na de gebruiksfase”, legt Stein uit. “Het gaat er niet alleen om zo milieuvriendelijk mogelijk te produceren. We willen ook meebepalen wat er met ons zeildoek gebeurt als het einde van de levensduur bereikt is”, vervolgt Stein. Daarom is besloten om samen te werken met het Sächsisches Textil Forschungsinstitut, een non-profit onderzoeksinstelling die onderzoek verricht naar proces- en productgerelateerde textieltechnologieën. Het doel van de samenwerking is om onderzoek te doen naar recyclingprocessen voor grondstoffen uit gebruikte zeilen, zodat deze weer aan de kringloop kunnen worden toegevoegd.

Kijk voor meer informatie over het klimaatbeschermingsproject ‘Plastic Free Oceans’ op de volgende pagina.