Geosynthetica volgens Francesco Fontana

In dit interview geeft Francesco Fontana, Algemeen Directeur van Manifattura Fontana en voorzitter van het Corporate Comité van de International Geosynthetics Society, zijn visie op een reeks onderwerpen rond geosynthetica. Lees hier verder als je meer wilt weten over de ecologische voordelen van geosynthetica, IGS, de duurzaamheids- en circulariteitscomités en de toekomstvisie van Francesco Fontana.

Francesco Fontana, Algemeen Directeur van Manifattura Fontana

Francesco Fontana is algemeen directeur van Manifattura Fontana. Hij werkt al 35 jaar bij het bedrijf. Het familiebedrijf dat werd opgericht in 1932, levert synthetische geotextiele non-wovens die worden toegepast in civieltechnische werken. In 2016 werd Manifattura Fontana overgenomen door de Sioen Groep, omdat het Italiaanse familiebedrijf werd beschouwd als de beste strategische partner om de markt voor geotextiel te betreden.

Geosynthetica, het positieve soort plastic

De geosynthetica van Manifattura Fontana worden voor twee hoofddoelen toegepast. Als eerste worden ze vaak gebruikt voor het scheiden van verschillende grondlagen: grind van modder, modder van zand, enz. Als tweede worden ze vaak gebruikt voor de bescherming van waterdichte lagen, meestal bij infrastructuurwerken, zoals tunnels, kanalen, vijvers, enz.

“Mensen vinden het soms moeilijk te geloven dat het toepassen van kunststof gunstig kan zijn voor het milieu. Het probleem van kunststoffen is echter hoe mensen het product misbruiken. In veel situaties zijn kunststoffen juist erg goed voor de planeet en hiervan zijn geosynthetica een erg goed voorbeeld."

“Om bijvoorbeeld een weg aan te leggen, wordt gebruik gemaakt van conventionele technieken waarbij meerdere lagen worden aangelegd om de weg te kunnen realiseren. Het goede van geotextiel is dat je de meeste van die lagen weg kunt laten door ze te vervangen door een simpele laag geotextiel die als scheiding wordt gebruikt. Met slechts één dunne laag geotextiel, doe je het werk van vele lagen grind, zand, enz. Je kunt je voorstellen wat dat betekent in termen van minder transport en emissies.”, zegt Francesco.

Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de hoge CO2-uitstoot, die gepaard gaat met de graafwerkzaamheden en de productie van beton. Bovendien gaat het niet alleen om de CO2-uitstoot, maar ook om het verbruik van zoet water. Het is zaak om altijd alle milieueffecten van verschillende technische oplossingen met elkaar te vergelijken.

Er zijn nog talloos veel meer voorbeelden te geven, waarbij de CO2-uitstoot kan worden verminderd door traditionele technologieën te vervangen door technieken waarbij geosynthetica worden toegepast.

IGS, een vereniging die van groot belang is voor de geosyntheticasector

Francesco is herkozen in de IGS-Raad voor de periode 2020-2024. IGS, de International Geosynthetics Society is een mondiale vereniging die zich toelegt op de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van geotextielen, geomembranen en aanverwante producten en technologieën. Het is vooral een vereniging van verschillende culturen, waarin fabrikanten, professionals en universiteiten samenwerken

IGS is zeer belangrijk voor de geosyntheticasector, aangezien de leden samen onderzoek financieren op het gebied van geosynthetica en je als lid het vertrouwen wint van de internationale gemeenschap. “We hebben bijvoorbeeld een programma dat we ‘educate the educators ’ hebben genoemd en waarin onze ambassadeurs cursussen organiseren voor universiteitsprofessoren over de technologie van geosynthetica.”, aldus Francesco. Dankzij dit initiatief zijn toekomstige ingenieurs al vanaf het begin van hun carrière op de hoogte van de voordelen van geosynthetica.

Francesco : “ Ik ben al 14 jaar actief lid van IGS. Voordat ik bij de vereniging kwam, was ik te veel met mijn eigen bedrijf bezig. Als ik het opnieuw zou kunnen doen, zou ik nog eerder lid zijn geworden, want participatie is kennis en kennis is alles.”

Duurzaamheid en circulariteit

Francesco is actief in twee commissies voor duurzaamheid. De eerste is de SABE, Strategic Advisory Board on Environment, die is verbonden met de CEN, de European Committee for Standardization. De CEN is een vereniging waarin de nationale instellingen voor normalisatie van 34 Europese landen samenwerken. Het werkgebied van de commissie omvat alle denkbare producten, van alle merken die in Europese landen worden verkocht. Francesco Fontana is lid van de commissie geosynthetica en vertegenwoordigt deze commissie in de overkoepelende commissie duurzaamheid. Samen proberen de leden definities te formuleren voor terminologie op het gebied van duurzaamheid, zoals voor ‘microplastics’, en coördineren ze de totstandkoming van toekomstige technische normen.

De tweede commissie waarin Francesco actief is, is de commissie voor duurzaamheid en circulariteit van IGS. Francesco zegt over de commissies: "Ik leer veel en ik ben steeds meer overtuigd van het belang van een circulaire economie. Er komt veel meer bij kijken dan alleen recyclen, en geosynthetica kunnen hierin zeker een belangrijke rol spelen.”