Sioen wint de Blue Innovation Award met het Coastbusters‑project

Sioen heeft de Blue Innovation Award gewonnen met het Coastbusters- project waar we bij betrokken zijn. Dit partnerschap tussen DEME, eCoast, Jan De Nul, ILVO en Sioen wordt gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap (VLAIO). Binnen dit multidisciplinaire partnerschap van bedrijven en onderzoeksinstituten zijn op de natuur gebaseerde oplossingen voor kuststabilisatie ontwikkeld, zoals biogene mosselriffen.

Er zijn nieuwe methoden voor kustbescherming nodig

Vanwege de invloeden van klimaatverandering, zoals onder meer zeespiegelstijging, intensivering van stormen en toenemende stranderosie, wordt het belang van kustbeschermingsmaatregelen steeds groter. Bovendien zorgen demografische ontwikkelingen, economische expansie en verlies van leefgebied ervoor dat het ecosysteem nog meer onder druk komt te staan.

Traditionele harde kuststructuren, zoals zeeweringen en dijken, zijn al sinds jaar en dag de manier om overstromingsrisico's te verminderen. Deze oplossingen worden tegenwoordig echter als niet duurzaam beschouwd vanwege de ongewenste ecologische neveneffecten. De ecologische, maatschappelijke en zelfs de financiële kosten zijn zeer hoog, aangezien onderhoud, herstel en instandhouding duur zijn.

Het Coastbusters project

Het doel van het Coastbusters project is de ontwikkeling van een meer ecologisch alternatief. Het resultaat is een zeer innovatieve oplossing van op de natuur gebaseerde technieken.

Coastbusters is een publiek-private samenwerking tussen DEME, eCoast, Jan De Nul, ILVO en de Sioen groep. Het project werd gefinancierd door het Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) en liep vanaf 2016 tot 2019. Er werd gezocht naar een op de natuur gebaseerde oplossing voor de kustverdediging van de Vlaamse kustlijn.

Het innovatieve onderzoek concentreerde zich op organismen die biomassa kunnen bouwen en zo kunnen bijdragen aan kustlijnstabilisatie. De eerste experimenten hebben aangetoond dat het mogelijk is om de aanwezigheid van belangrijke biobuilders aan de Belgische kust te herstellen, waardoor deze kunnen worden ingezet als een oplossing voor op de natuur gebaseerde kustbescherming. Binnen het project is aangetoond dat de groei van een dergelijk rif een positief effect heeft op de waterkwaliteit, de veerkracht van mariene ecosystemen en de biodiversiteit.

Sinds begin 2020 werkt het team aan het vervolgproject Coastbusters 2.0.

Biobuilder soorten

Biobuilders worden ook wel ecosysteemingenieurs genoemd, omdat deze "specifieke mariene planten en dieren hun eigen leefgebied creëren, en dit aanzienlijk kunnen aanpassen, onderhouden of vernietigen". Hun impact op natuurlijke processen is positief en ze verbeteren zo de veerkracht van hun ecosysteem. Biogene riffen met biobuilders kunnen de kust beschermen en kunnen kusterosie tegengaan door het stabiliseren van sedimenten rond en onder het rif. Zonder die bescherming zijn de gevolgen van stormen veel groter.

De 2020 Blue Innovation Awards

De Blue Innovation Awards zijn een initiatief van Blue Cluster met als doel om "bekendheid te geven aan veelbelovende projecten, producten en diensten van bedrijven, consortia en overheidsinstellingen binnen de blauwe economie". Blauwe innovatie zal naar verwachting een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.