Cool Towns

Cool Towns is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken, zodat hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt.

Cool Towns logo

Het project brengt toonaangevende Europese onderzoeks- / academische instellingen, overheidsorganisaties en bedrijven met expertise rond klimatologie en klimaatadaptatie samen. Cool Towns wordt ondersteund door het Europese Interreg-programma ‘2-Zeeën 2014 – 2020’.

Meer info