Klimaat

Ons klimaat verandert. De opwarming van de aarde is een feit. Perioden van extreme droogte, het plotselinge grote aantal tropische cyclonen, tsunami’s, overstromingen en bosbranden bedreigen ons.

Dit vertaalt zich bij Sioen in producten die beschermen tegen weer en wind en tegen rampen.

Klimaatrapporten bevestigen het: ons klimaat verandert. Snel en sterk. De opwarming van de aarde is een feit. Gletsjers smelten. De winterse sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond neemt trendmatig af. Het drijvende zee-ijs rond de noordpool wordt dunner en trekt zich terug. De toplaag van de permafrost in Canada en Rusland wordt steeds warmer. Ook de oceanen worden warmer, tot op steeds grotere diepte. Opwarmend water zet uit en komt omhoog. Samen met de aanvoer van smeltwater van gletsjers leidt het tot een gestage stijging van de zeespiegel. Andere klimaatfenomenen zijn: perioden van grote droogte, het plotselinge grote aantal tropische cyclonen, tsunami’s, overstromingen, bosbranden, ... .

We leggen ons toe op onderzoek en ontwikkeling van producten die beschermen tegen zon, overstromingen, orkanen, wind, regen en op beschermkledij die de drager beschermt in extreme (weers-)omstandigheden. Daarenboven ontwikkelen we in onze chemicals divisie pigmenten en pasta’s om technisch textiel mee te produceren die de opname van zonlicht versnelt of vertraagt.

Zon, water, wind, biogas: waarde creëren

We produceren technisch textiel dat gebruikt wordt als bescherming tegen orkanen - zonneschermen / UV-beschermkledij - In waterdammen, irrigatieleidingen, wateropvangbekkens - In geogrids - Snel ontplooibare tenten ("Rapid deployable tents")

Via technisch textiel kunnen we ons beschermen tegen de natuur en de klimatologische grillen maar we kunnen er tegelijk ook gebruik van maken. In het eerste geval ontwikkelen en produceren we technisch textiel voor zonnewering, waterbekkens, irrigatiepijpen, voor wateropvang en geogrids voor versterking van dammen en taluds. In het geval we de natuurelementen willen gebruiken in het voordeel van de mens, ontwikkelen we technisch textiel voor wieken van windmolens, voor de opvang van waterdamp en het omzetten ervan in water, voor de collectie van zonlicht en de omzetting ervan in zonne-energie. Steeds opnieuw gaat het om uiterst technische producten met een grote toegevoegde waarde. Ons onderzoek- en ontwikkelingsteam bestaat uit specialisten ter zake en haalbaarheidstudies liggen aan de grondslag van elk product in ontwikkeling.

Beschermkleding: waarde creëren

We produceren beschermkleding die ons beschermt in extreme omstandigheden: - Drijfpakken - Brandweerkledij- Body Armours, ...

Al bijna een halve eeuw leggen we ons toe op de productie van beschermkleding. De kennis en expertise die we opbouwden, kunnen we nu gebruiken voor de ontwikkeling van beschermkledij die de drager beschermen in extreme omstandigheden. Brandweerkledij, drijfpakken, overlevingspakken, kledij die beschermt tegen UV-licht, tegen vlambogen, beschermpakken met antibacteriële eigenschappen. Ons bestaand gamma breidt elk jaar uit en onze producten worden steeds technischer.