Nieuwe ontwikkelingen

Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe producten, werken aan grote projecten en bereiden belangrijke aanbestedingsdossiers voor.

Enkele voorbeelden van nieuwe producten die in de loop van het jaar werden geïntroduceerd:

Andere veelbelovende producten zijn nog in ontwikkeling of in testfase. Het spreekt voor zich dat we daar niet veel over kunnen zeggen. Het zijn allemaal slimme ontwikkelingen waar onze kennis en expertise in de verschillende domeinen waarin we actief zijn, tot uiting komen. Sommige gebeuren in nauwe samenwerking en onder geheimhoudingsverklaring (NDA) met andere bedrijven, anderen hebben we volledig ontwikkeld in eigen huis.

Europese projecten

In 2015 dienden we drie nieuwe Europese projecten EU projecten in en werkten we verder aan bestaande projecten. De nieuwe projecten zijn: SeaRefinery en MacroFuels, beide gaan over zeewierteelt en bijbehorende bioraffinaderij. Het project Helios is een kledingproject in de luchtvaart. Samen met een industrieel schoonmaakbedrijf werkt de apparel divisie aan een regionaal gefinancierd project voor nieuwe ontsmettingsmethodes voor brandweerpakken.

Met het AT~SEA project(teelt van algen op technisch textiel) zijn we een nieuwe fase ingegaan met sleutel-op-de-deur zeewierboerderijen. Wij zijn gestart met een zeewier (test) boerderij in Noorwegen met 1 hectare zeewier. Vanaf midden 2017 zou de verkoop van deze sleutelop- de-deur zeewierkweekinstallaties van start moeten gaan.

Al deze projecten verbreden onze horizon. Via Europese projecten zijn wij verbonden met andere bedrijven, crosssectorieel en grensoverstijgend. We leren zo ook meer over de behoeften van NGO’s zoals het Rode Kruis, Oxfam, e.a.

Groei

Sioen is actief op zoek naar groei, zowel organisch als door middel van overnames. Wij onderzochten nauwgezet een tiental mogelijke overnames, wat leidde tot de overname van Dynatex, een jong en innovatief bedrijf gespecialiseerd in multi-axiale aramide versterkte weefsels. Een baanbrekend idee beschermd door verscheidene patenten. Vandaag worden deze stoffen voornamelijk gebruikt voor trailers, waar ze vanwege hun sterkte bijdragen tot de structurele integriteit van de trailer en/of bescherming bieden tegen vandalisme en diefstal.

Efficientie

In 2015 voerden we ook diverse belangrijke verbeteringen in het productieproces door om de efficientie te verhogen en kwaliteit te verbeteren. Voorbeelden zijn: kwaliteitsmonitoringsystemen met camera’s, apparatuur voor gewichtscontrole, toezicht op het grondstoffenverbruik en volledig geautomatiseerde traceerbaarheid van grondstoffen tot het eindproduct. Daarnaast hebben we een aantal energie- (en kosten)besparende maatregelen ingevoerd, zoals ledverlichting (een continu proces) en, belangrijker nog, de installatie van twee zonnepaneelparken, elk met 1 041 zonnepanelen op een totale oppervlakte van 2 900 m².

Klaar voor 2020

Recente en toekomstige investeringen doen we met het oog op technologisch hoogwaardige producten en oplossingsgerichte diensten op maat. Het sleutelwoord op onze weg naar 2020 is ‘integratie’:

Als marktleider op onze traditionele markten zoekt Sioen voortdurend naar complementaire technologieën en markten. Zo probeert Sioen via een multidisciplinaire aanpak landbouw en textiel samen te brengen. Stadslandbouw (cityfarming) en flexibele textielecosystemen zijn slechts enkele voorbeelden van waar onze technologie het verschil kan maken. Een ander resultaat van deze multidisciplinaire aanpak is het koppelen van constructie en bouwkunde met textiel. Gewapend beton en kustbescherming zijn daarvan twee voorbeelden. Al deze inspanningen versterken onze positie als wereldleider op het vlak van technisch textiel met op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten.