Open innovatie

Door samen te werken met vooruitstrevende organisaties zijn we in staat om de grenzen van kennis en innovatie te verleggen en zo tot oplossingen te komen waardoor we verder groeien.

We hanteren een politiek van open innovatie en ons bedrijf werkt nauw samen met meer dan 100 partners waaronder leveranciers, klanten, universiteiten, denktanks, beroepsverenigingen e. a. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter de kans dat men met innovatieve producten - vaak op nieuwe markten komt. Deze aanpak vraagt om heel veel wederzijds vertrouwen, want het gaat vaak om confidentiële en gepatenteerde informatie. Een goed evenwicht tussen geven en nemen is dus belangrijk.

R&D afdeling

In 2017 stelden we 182 mensen tewerk in onderzoek en ontwikkeling. De kosten voor R&D bedroegen 9,5 miljoen EUR. De activiteiten van onze afdeling R&D kunnen worden weergegeven in een spinnenwebstructuur.

Alle werknemers

Iedereen die bij Sioen werkt draagt bij tot vernieuwing, in een open geest van “alles is mogelijk”. Alle verschillende divisies, departementen en mensen zijn zoals communicerende vaten. Steeds in contact met elkaar, input en feedback gevend. Open en tegelijk kritisch. En steeds recht door zee.

Klanten

Bovendien werken we zeer nauw samen met onze klanten. We luisteren naar hen, wat ze willen, hoe zij het zien en werken zo nieuwe producten uit. We leren van onze klanten en zij van ons.

Universiteiten en instellingen

Samen met universiteiten en denktanks komen we vaak tot innovatieve oplossingen. Sioen neemt actief deel aan Europese (EN) en Internationale (ISO) werkgroepen voor standaardisatie. Ook dit drijft onze productinnovatie.

Beroepsverenigingen

Wij hebben onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten lopen met beroepsorganisaties.