Sioen in blauwe cluster

SIOEN IS AL DECENNIA ACTIEF IN MARIENE TOEPASSINGEN ZOALS GEAVANCEERDE DRIJFPAKKEN EN REDDINGSVESTEN, TECHNISCHE GARENS VOOR GEO-TEXTIEL EN MARIENE TOUWEN, ZEILEN VOOR PLEZIER- EN COMPETITIEVAART, BOOTCOVERS, VANGNETTEN VOOR OLIEBOORPLATFORMS, OILBOOMS, ETC.

Recentelijk ontwikkelde SIOEN innovatieve textieltoepassingen zoals cultivatiesubstraten voor zeewieren, een relatief nieuwe vorm van aquacultuur met groot potentieel in de voedingssector, cosmetica en farmaceutica.

Deze toepassingen werden recentelijk gecommercialiseerd in de spin-off ATSEA Technologies dewelke turnkey zeewierboerderijen aanbiedt. Aanvullend speelt Sioen een toonaangevende rol in meerdere nationale en internationale onderzoeksprojecten (bvb in het VLAIO-project AQUAVALUE dat een roadmap voor geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen opstelde).

Tegen bovenstaande achtergrond is het niet verwonderlijk dat SIOEN de oprichting van de Blauwe Cluster een warm hart toedraagt en graag haar ervaringen en innovaties op het gebied van mariene toepassingen aanbiedt bij de belangrijke mariene uitdagingen voor de komende decennia.

Of het nu gaat om de bouw van multifunctionele eilanden of de ontwikkeling van geïntegreerde aquacultuur, dergelijke grootschalige projecten kunnen alleen worden bewerkstelligd door een geïntegreerde aanpak.

SIOEN kijkt er dan ook naar uit om deze uitdagingen aan te gaan binnen de multidisciplinaire, 3Blauwe Cluster.”

Downloads