Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Initiatieven

Sioen wil bijdragen tot het vinden van oplossingen voor de wereldvraagstukken van vandaag en morgen: klimaatveranderingen, zoektocht naar alternatieve energiebronnen, grondstofgebruik, de vermindering van afval en uitstoot, ...

Wij geloven dat verantwoord ondernemen en dus actief bezig zijn met mens en milieu, bijdraagt tot een betere wereld in het algemeen en tot het behoud van onze business in het bijzonder. Maatschappelijk verantwoord Ondernemen is een proces, geen toestand. Dit proces maakt integraal deel uit van onze strategie en verbetert en evolueert dagelijks.

Wij houden systematisch rekening met economische, sociale en milieu-belangen in onze dagelijkse activiteiten. We houden rekening met de impact van alles wat we doen, zowel op korte als op lange termijn. Dit is hoe wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zien: als een geheel van daden (groot en klein) die we stellen ter behoud van mens en planeet.

Uitdagingen en antwoorden

Gas

Gas


Impact: De coating divisie verbruikt 92% van de totale gasconsumptie van de groep. Aardgas is de hoofdverwarmingsbron bij direct coating en transfer coating. In 2015 verbruikten we ongeveer 80 000 MWh aardgas.

Initiatieven: Dankzij de optimalisatie van onze productieprocessen in Ardooie (B) en Flixecourt (F) is ons gas- en elektriciteitsverbruik de afgelopen drie jaar sterk afgenomen. In alle coatingvestigingen wordt de lucht boven de machines opgezogen en gezuiverd. De energie die daardoor vrijkomt gebruiken we om de ovens voor te verwarmen.

Water

Water


Impact: In al onze vestigingen en België en Frankrijk gebruiken we leidingwater, grondwater en regenwater. 1. Koelwater: Zowel in de coatingvestigingen als bij de productie van garens, pasta’s en inkten gebruiken we koelwater. Dit is steeds in een gesloten circuit. Het water dat we daarvoor gebruiken is grondwater. 2. Vernevelaar: In al onze weverijen hebben we een constante luchtvochtigheid nodig. Hiervoor gebruiken we grondwater dat wordt verneveld boven de weefgetouwen. 3. Reinigingswater: Om vaten in de productieplants van de coating divisie en van de chemicals divisie schoon te maken gebruiken we 3 011 ton water. 4. Sanitair: Hiervoor gebruiken we regenwater, aangevuld met leidingwater. 5. Bluswater: Hiervoor maken wij maken gebruik van regenwater in al onze productiesites.

Initiatieven: Met uitzondering van sanitair water, streven we naar een nullozerstatuut. Onze online coating vestiging in Ardooie en onze productiesite in Bornem hebben dit statuut al bereikt.

Elektriciteit

Elektriciteit


Impact: De Coating divisie is de grootste verbruiker van elektriciteit van de groep en is goed voor 95% van de totale consumptie. Elektriciteit wordt gebruikt om de machines in de spinnerij en de coatingvestigingen aan te drijven.

Initiatieven: Sioen installeerde, waar mogelijk, zonnepanelen op de gebouwen in haar Belgische en Franse sites. Circa 35 000 m² aan zonnepanelen voorziet in ongeveer 3,48 % van de totale elektriciteitsbehoefte. In 2015 legden wij opnieuw bijkomende gloednieuwe zonnepaneelparken aan in Moeskroen (België) en dit op een oppervlakte van ongeveer 2 900 m². De Groep heeft een energiebesparend “Audit convenant” met de Vlaamse overheid en een gelijkaardige “Accords de branche” met de Waalse regering. Sinds 2007 vormen externe energieaudits een primaire kracht in onze energiebesparingsplannen.

Afval

Afval


Impact: Verpakkingsmateriaal: Voor transport naar onze klanten gebruiken we enkel gerecycleerd en/of herbruikbaar verpakkingsmateriaal. In omgekeerde richting, vragen we aan onze leveranciers om hun hoeveelheid verpakkingsmateriaal te minimaliseren.

Initiatieven: Karton, PE folie en PMD worden verzameld om nadien gerecycleerd te worden. Sioen is lid van Val-I-Pack, dat hergebruik van industrieel verpakkingsafval promoot.

Impact: Gevaarlijk afval: Dit zijn de hoog calorische solventrestanten uit het coatingproces. In 2015 voerden we ongeveer 578 ton gevaarlijk afval naar erkende verwerkers.

Initiatieven: Wij investeren voortdurend in distillatie-installaties om dat volume te verminderen.

Impact: We gebruiken white spirit om de pastavaten te reinigen. Na gebruik wordt dit solvent gedistilleerd en hergebruikt. We gebruiken ongeveer 947 ton white spirit per jaar in ons productieproces. DMF, het belangrijkste solvent in het transfer coating proces, wordt gedistilleerd en hergebruikt in de productie (ongeveer 806 ton per jaar).

Initiatieven: Het sediment na distillatie (een PVC residu) wordt als grondstof verkocht voor o.a. de productie van vloertegels. Alle DMF wordt gedistilleerd en hergebruikt in het productieproces.

Recyclage

Recyclage


Impact: We genereren afval dat wordt hergebruikt (zie hierboven) en/of gerecycleerd.

Initiatieven: We hebben een polyester recycleerunit in onze spinnerij in Moeskroen. Hier kunnen we alle polyester afval zoals verharde brokken en garens van de spinnerij, weefselranden, restweefsels uit de weverijen en ongecoate weefselresten recycleren. Ons productieproces spinnen-wevencoaten is bijgevolg nagenoeg afvalvrij. Dit leidt tot een schoner milieu en biedt een rationeel antwoord op de almaar stijgende prijzen en de beschikbaarheid van grondstoffen. In het productieproces van de calandrage wordt alle afval volledig als grondstof hergebruikt (ongeveer 757 ton per jaar). Gerecycleerd verpakkingsmateriaal in 2015: • Karton: 129 ton • Hout: 383 ton • Metaal: 225 ton • Plastiek: 120 ton

Recyclage van het eindproduct

Recyclage van het eindproduct


Impact: Helaas is het moeilijk om gecoate of gelamineerde weefsels te recycleren wegens hun complexe, niet homogene aard. End of life van samengestelde en hybride kleding is even uitdagend.

Initiatieven: Sioen zoekt mee naar de meest recente technieken om de (gecoate) eindproducten toch te kunnen recycleren. Via ons lidmaatschap bij de vereniging voor kunststofproducenten IVK en VinylPlus, zijn we betrokken bij VinylPlus: Epcoat system dat jaarlijks een toenemende hoeveelheid gebruikte PVC-gecoate weefstels verzamelt en herverwerkt. VinylPlus is het vrijwillige programma voor duurzame ontwikkeling van de Europese PVC-industrie. Het doel is een kader te creëren voor duurzaamheid op lange termijn voor de gehele PVC-waardeketen. Het VinylPlus-programma werd bottom-up ontwikkeld in de industrieworkshops en via een open dialoog met alle belanghebbenden, met inbegrip van NGO’s, toezichthouders, vertegenwoordigers van de overheid en gebruikers van PVC. Elk van de belangrijkste uitdagingen is gebaseerd op de criteria van het Natural Step System voor een duurzame samenleving. Workkleding kan worden gerecycleerd en verwerkt tot o.a. vilt en isolatiemateriaal. O.a. dekzeilen en schuifgordijnen van vrachtwagens kunnen worden gerecycleerd in draagtassen of vermalen en hergebruikt in rubbermatten.

Uitstoot

Uitstoot


Impact: Uitstoot (gelijk welke) heeft een impact op het milieu.

Initiatieven: De niet-methaanhoudende uitstoot wordt afgezogen en behandeld in performante naverbrandingsinstallaties.

Transport

Transport


Impact: CO2 voetafdruk van transport is een feit.

Initiatieven: In principe gebeurt alle transport binnenin de groep en naar klanten door externe transportfirma’s. We hebben geen eigen vrachtwagens en containers. Voor overzees en intercompany transport maximaliseren we het containertransport. Voor transport naar klanten, gebruiken we gegroepeerd transport en werken we zoveel mogelijk met volle vrachtwagens. Dit optimaliseert het gewicht en volume per vrachtwagen. Naast onze aandacht voor de CO2 uitstoot, houden we ook rekening met andere uiterst belangrijke criteria zoals service, betrouwbaarheid en kosten bij de keuze van onze transporteurs.

Certifiering van leveranciers

Certifiering van leveranciers


Impact: Wij willen dat al onze producten geproduceerd worden volgens stricte ethische regels op vlak van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. In sommige landen is dit een probleem.

Initiatieven: Als een deel van ons leveranciers-systeem (waarbij we leveranciers evalueren op tal van criteria), worden zij gevraagd om te verklaren dat zij akkoord gaan met onze business pricipes en ze ook implementeren. Ook regels inzake kinderarbeid en mensenrechten, maken deel uit van de leveranciersselectie en -evaluatie. Bijna een kwart van onze leveranciers zijn ISO 14001, hebben het EU ECOlabel, Ökotex 1000 of zijn gelijkwaardig gecertificeerd. Het aantal leveranciers dat kan aantonen dat ze een “Environmental Management Plan” hebben, neemt steeds toe. Traceerbaarheid: Sioen heeft een werkordernummer systeem dat toelaat om elke geproduceerde partij terug naar de batchnummers van de gebruikte grondstoffen te volgen. In veel gevallen beheren wij de volledige productieketen van garen tot afgewerkt product, met een volledige traceerbaarheid.

Liefdadigheid

Liefdadigheid


Impact: Als bedrijf nemen we van de maatschappij maar geven we ook terug. Hierboven leest u over onze meetbare acties. Maar bij Sioen maken ook de kleine dingen een verschil. In de meeste gevallen gaat het om initiatieven genomen door onze werknemers en ondersteund door ons als bedrijf. Dit doen we van ganser harte.

Initiatieven: Initiatieven zijn legio in o.a. gezondheidszorg (bloeddonatie, hulp aan lokale ziekenhuizen), wederopbouw van huizen na rampen, steun aan weeshuizen of hulp aan non-profit organisaties. We doen dit met Sioen-producten zoals kleding, dekzeilen, laarzen, ... Zo dragen we bij tot een betere samenleving en verbetering van levens. We willen het verschil maken. We willen de (sociale) verandering zijn. Volg al onze acties op facebook en twitter of in de nieuws sectie van deze website.