Energie

Belangrijkste bronnen van groene energie zijn: zon, wind, biomassa en water. Dit vertaalt zich bij Sioen in producten die groene energie- helpen- opwekken.

Sioen produceert nu al technisch textiel voor de productie van groene energie: afdekzeilen voor biogascontainers en versterkingstextiel voor de wieken van windmolens. Elke windmolen vergt 1500m² doek. Gecoate doeken worden hier multifonctioneel ingezet, zowel voor herbruikbare packaging, luchtfiltratie als voor mega ventilatie slangen die instaan voor de luchtkoeling van de transformatoren en gelijkrichters binnenin de windmolen. De confectie divisie produceert beschermkledij voor wie in en rond elektriciteitscentrales werkt en in omgevingen waar ontploffingsgevaar dreigt. Deze snelgroeiende markt is één van onze topprioriteiten. We willen snel en doelgericht nieuwe producten ontwikkelen die onze positie nog zullen versterken.

Alternatieve energiebronnen: waarde creëren.

ZON De zon is de basis van elke groene energiebron die we kennen: de zon laat de wind waaien, doet planten en bomen groeien, houdt de waterkringloop op gang voor waterkracht, verwarmt de bodem, de lucht en het water. Fotovoltaïsche panelen zetten licht om in elektriciteit.

WIND Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken. De huidige generatie van 3M Watt installaties bereiken een hoogte van ca. 120m en hebben wieken van 68m. Windmolens worden steeds groter, want de windsnelheid stijgt met de hoogte. technisch textiel vind je in ventilatieschachten en in de verankering van kabels aan de bodem.

BIO Planten en bomen zijn een soort van natuurlijke batterijen die zonne-energie opslaan. Dat geven ze vooral vrij in de vorm van warmte, wanneer ze verbrand, vergist of vergast worden. Biomassa bestaat ook in andere vormen: biogas, groenafval, houtafval, dierlijk afval, mest, slib,... Het wordt voortdurend aangevoerd en zo spreken we van een hernieuwbare energiebron. Lees meer over onze nieuwe en lopende projecten over dit onderwerp.

WATER Waterkracht is de elektrische energie die een turbine uit stromend of vallend water kan halen. In de waterkrachtcentrale brengt het water een turbine in beweging. Ons technisch textiel kan hier een antwoord zijn.

Biogas en algenkweek: waarde creëren

De productie van groene energie is wereldwijd een topprioriteit. Ook bij ons. Het belangrijkste thema in onze bestaande markt (technisch textiel voor biogascontainers en windmolens) is duurzaamheid. Dit betekent opnieuw dat onze R&D inspanningen volledig hierop gericht zijn. Hoe maken we het technisch textiel voor deze toepassing sterker, lichter en geven we het een langere levenstijd? Dit zijn de vragen waarover onze specialisten zich buigen.

We ontwikkelen een aantal volledig nieuwe producten zoals technisch textiel voor bio-energie en fogharvesting (letterlijk: het oogsten van mist). De nieuwste ontwikkeling in bioharvesting is mestcontrole in ontwikkelings- of rampgebieden, gecombineerd met een directe bio-energie productie. Het intelligent toepassen van technisch textiel, gecombineerd met onze engineering leidt tot volledig nieuwe producten. Offshore toepassingen zoals het kweken van algen, zorgen voor biologische producten die in de chemische sector gebruikt worden in voedseladditieven of medicijnen. In ons At-Sea technologies project werken we aan sleutel-op-de-deur kwekerijen van zeewier.

Beschermkleding: waarde creëren

Technische beschermkledij voor mensen die in contact komen met elektriciteit, onder welke omstandigheid dan ook, produceren we vandaag al. Het zijn vlamvertragende, antistatische broeken en vesten en kledij die de drager beschermen tegen vlambogen. In de toekomst willen we ons eveneens toeleggen op uiterst technische hoogwaardige beschermkleding.